Edukacja i rehabilitacja

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2016
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 31 grudnia 2016
3. Ferie zimowe 16 stycznia - 29 stycznia 2017
4. Wiosenna przerwa świąteczna  13 kwietnia - 18 kwietnia 2017
5. Egzamin Gimnazjalny   19 - 21 kwietnia 2017
6. Zakończenie roku szkolnego dla klasy III LO  28 kwietnia 2017
7. Egzamin Maturalny (zgodnie z harmonogramem OKE) od 4 maja 2017
8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  12-13 czerwca 2017
( termin części praktycznej dla ZSZ zostanie ustalony)
9. Koniec roku szkolnego 2016/2017  23 czerwca 2017


TERMINY PRAKTYK WYCHOWANKÓW OŚRODKA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Lp.

Klasa

Termin

1.         

2 P

3.10.2016r.– 29.10.2016r.

2.         

1 P

6.03.2017r.– 31.03.2017r.


DODATKOWE DNI WOLNE

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na podstawie § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. z późn. zmianami) Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu ustala w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w następujących terminach:

 

Lp.

TERMIN

UCZNIOWIE

GIMNAZJUM

LICEUM OGÓLNOKSZT.

 

TECHNIKUM

 

ZSZ

I SZKOŁY POLICEALNEJ

1.         

31.10.2016r.

X

X

X

X

2.         

19.04.2017r.

X

 

 

 

3.         

20.04.2017r.

X

 

 

 

4.         

21.04.2017r.

X

 

 

 

5.         

  2.05.2017r.

X

X

X

X

6.         

  4.05.2017r.

 

X

 

 

7.         

  5.05.2017r.

 

X

 

 

8.         

  8.05.2017r.

 

X

 

 

9.         

20.06.2017r.

 

 

 

X

10.     

16.06.2017r.

X

X

X

X

Razem dni wolnych:

6

6

3

4


 X – dzień wolny


Jednocześnie informujemy o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych zorganizowanych w ww. dniach w tut. Ośrodku po wcześniejszy zgłoszeniu wychowawcy klasy. 


Terminarz uroczystości szkolnych

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Lp.

Tematyka uroczystości

Forma

Termin

Odpowiedzialni

1.          

Rocznica 1 i 17.09.1939 roku

akademia

Wrzesień
2016r.

A. Buczek, I. Chalicka

Dekor. A. Buczek,
I. Chalicka

2.          

Dzień Edukacji Narodowej

akademia

Październik

2016 r.

B. Olszówka – Kokoszka, J. Lis, Dekor. B. Jakubiec

3.          

Święto Niepodległości

akademia

Listopad
2016 r.

J. Stawarz, M. Magier,
B. Zawalska, W. Szozda

Dekor. B. Jakubiec

4.          

Dzień Osób Niepełnosprawnych

akademia

1 grudnia 2016r.

U. Płachta, E. Źrebiec

Dekor.  M. Pięta

5.          

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

apel

13 grudnia 2016r.

W. Szozda

6.          

Wieczór wigilijny

akademia

grudzień
2016r.

J. Rudawska, H. Sawicka

Dekor. A. Buczek,
I. Chalicka

7.          

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

apel

1 marca 2017r.

W. Szozda

8.          

Dzień Patrona

akademia, konkursy

3 marca

2017r.

C. Mazur, B. Przychocka

Dekor. A. Buczek,
I. Chalicka

9.          

Rocznica Katyńska

apel

 

W. Szozda

10.      

Pożegnanie klas maturalnych

akademia

28 kwietnia

2017r.

B. Zawalska, J. Stawarz, M. Magier

Dekor. B. Jakubiec

11.      

Święto 3-go Maja

akademia

28 kwietnia
2017 r.

D. Kuc, R. Pawliszak,
A. Kołcz

Dekor. B. Jakubiec

12.      

Dzień samorządności

 

1 czerwca 2017r.

Opiekunowie Samorządu Wychowanków

13.      

Zakończenie roku szkolnego

akademia

23 czerwca

2017 r.

A. Kalemba – Piętka,
A. Nowak

Dekor. M. Pięta