Edukacja i rehabilitacja

Przetarg na olej opałowy

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na systematyczną dostawę lekkiego oleju opałowego w roku 2017-2018 do pieca typu Paromat ER-ND ED-040 w ilości około 65 000 litrów.

Miejsce realizacji zamówienia : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Kapitulna 4.

Termin realizacji zamówienia : od 15.10.2017 r. do 15.11.2018 r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się TUTAJ


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie przepisów określonych w Prawie o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 z 9 lutego 2004r z późniejszymi zmianami.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji co do istotnych punktów zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

- siedzibie zamawiającego (sekretariat Ośrodka),

- w terminie do 26.10.2017r. do godziny 1000.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

- w siedzibie zamawiającego ( pokój nr 23),

- dnia 26.10.2017r. do godziny 1010.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami :

a) Piotr Żak

b) tel. (16) 678 30 94,

c) godziny w których udziela się informacji dotyczący przetargu: 800 do 1200