Edukacja i rehabilitacja

Ogłoszenie


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na systematyczną dostawę lekkiego oleju opałowego w roku 2016-2017 do pieca typu Paromat ER-ND ED-040 w ilości około 65 000 litrów.

Miejsce realizacji zamówienia : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Kapitulna 4.

Termin realizacji zamówienia : od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej Ośrodka -> TUTAJ

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie przepisów określonych w Prawie o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 z 9 lutego 2004r z późniejszymi zmianami.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji co do istotnych punktów zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

- siedzibie zamawiającego (sekretariat Ośrodka),

- w terminie do 19.07.2016r. do godziny 900.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

- w siedzibie zamawiającego ( pokój nr 23),

- dnia 19.07.2016r. o godzinie 910.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami :

a) Piotr Żak

b) tel. (16) 678 30 94,

c) godziny w których udziela się informacji dotyczący przetargu: 800 do 1200